Laminaty

Elastyczne wielowarstwowe laminaty wytwarzane są poprzez:

 • Laminowanie Nomexu folią poliestrową lub poliimidową
 • Łączenie poliestrowej włókniny z poliestrową folią
 • Laminowanie innych materiałów

Elastyczne laminaty firmy Von Roll zarejestrowane są pod nazwami handlowymi Myoflex i Acuflex.

Łączenie ze sobą materiałów o różnych właściwościach pozwala uzyskać materiał o zupełnie nowej charakterystyce i zoptymalizowanej funkcjonalności.

Zalety:

 • Możliwość pracy w różnych temperaturach roboczych
 • Zoptymalizowana wytrzymałość i sztywność materiałów
 • Zwiększona odporność na przebicie
 • Zwiększona zdolność do impregnacji

Głównym zastosowaniem tej grupy produktów jest izolacja fazowa oraz szczelinowa w silnikach, a także izolacja transformatorów.

Taśmy przylepne:

Marki Isotape® i Intertape® oferują szeroką gamę taśm samoprzylepnych wykonanych przy użyciu różnych materiałów bazowych oraz powłok przylepnych, które spełniają wymagania stawiane materiałom stosowanym w przemyśle elektrycznym, gdzie znajdują zastosowanie.

Zalety:

 • Wysoka wytrzymałość dielektryczna
 • Szeroki zakres wytrzymałości na temperaturę aż do 200°C
 • Produkowane z zachowaniem najbardziej wymagających standardów jakości
 • Nasze taśmy posiadają certyfikaty UL: E 315249 lub E 315208

Te produkty do izolacji elektrycznej zapewniają najwyższą wydajność oraz niezawodność. Większość naszych taśm adhezyjnych posiada dopuszczenie UL (UL E20780 dla produktów Intertape® oraz E315208 i E315249 dla produktów Isotape®).

Zastosowanie

Taśmy przylepne Von Roll mają szeroki wachlarz zastosowań w przemyśle elektrycznym i elektronicznym. Mogą być używane do mocowania drutów i uzwojeń w silnikach elektrycznych, jako izolacja międzywarstwowa w transformatorach, do ochrony płyte PCB podczas lutowania falowego.

Taśmy do bandażowania:
Taśma do bandażowania Polyglas® to taśma na bazie jednokierunkowych włókien szklanych lub kevlarowych z wstępnie utwardzoną żywicą, wykorzystywana do bandażowania oraz mocowania części urządzeń elektrycznych w celu ochrony przed naprężeniami mechanicznymi podczas pracy. Typowe zastosowanie to bandażowanie cewek silnika oraz rdzenia i cewek transformatora.

Taśmy Polyglas®oferuje wysokie właściwości i parametry, takie jak:

 • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
 • Odpowiednia elastyczność umożliwiająca unieruchomienie uzwojeń
 • Szybka i łatwa aplikacja
 • Spoiwo żywiczne odporne na trudne warunki pracy
  • Temperatura
  • Wilgoć
  • Chemikalia

Podczas aplikacji taśmy Polyglas® muszą zostać spełnione pewne warunki. Po procesie bandażowania (z odpowiednim naciągiem) Polyglas® musi zostać utwardzony, aby uzyskać ostateczne właściwości oraz utworzyć sztywny i jednorodny pierścień, który dzięki zachowuje integralność części przez cały okres eksploatacji maszyny.

Aplikacja

Taśmy Polyglas® są odpowiednie do bandażowania wszystkich rodzajów cewek silników oraz czół uzwojeń, do wiązania rdzeni, cewek oraz kolumn transformatorów suchych i olejowych. Do usztywniania i blokowania wszelkiego rodzaju zwojów i cewek.