To grupa produktów, w której znajdziecie Państwo żywice epoksydowe, poliestrowe, poliestrimidowe oraz silikonowe. Zróżnicowany skład żywic pozwala na ich optymalne dopasowanie do danego procesu, oczekiwanych właściwości przetwórczych oraz końcowych. Posiadamy żywice dedykowane do procesów impregnacji: zanurzeniowej, próżniowo-ciśnieniowej (VPI), kroplowej oraz obrotowo-zanurzeniowej.

Na bazie rozpuszczalników

Mimo tego, że żywice te stają się mniej popularne ze względu na zawartość w ich składzie rozpuszczalników i emisję substancji organicznych z tego wynikającą, wciąż szeroko wykorzystywane są w przemyśle. Zawdzięczają to wybitnej stabilności w zbiornikach, łatwości przetwarzania i dobrym parametrom technicznym. Do ich głównych zalet należą:

  • łatwość obróbki
  • dobra stabilność
  • duża użyteczność (w silnikach, transformatorach, generatorach)
  • dobre właściwości techniczne

Bezrozpuszczalnikowe (zawierające niewielkie ilości VOCs)

Żywice bezrozpuszczalnikowe należą do bardzo reaktywnych związków, których monomery określa się jako VOC (volatile organic compounds – lotne związki organiczne). Dzięki małej lepkości wykazują szybką penetrację i łatwość aplikacji, co zapewnia wysoką wydajność przy zminimalizowanych kosztach procesu.  Odpowiedni dobór metody aplikacji pozwala skutecznie ograniczyć emisję substancji lotnych.

Główne zalety to:

  • impregnacja w temperaturze pokojowej
  • doskonała stabilność w temperaturze pokojowej
  • bardzo wysoka reaktywność
  • łatwość tworzenia powłok i dobra penetracja szczelin
  • dobre parametry techniczne

Pozbawione rozpuszczalników (niezawierające VOCs)

Jest to stosunkowo nowa grupa produktów rozwijana intensywnie w ostatnim czasie. Są to żywice bezpieczne toksykologicznie dla pracowników oraz środowiska, dzięki ograniczeniu zawartości części lotnych w kompozycji. Żywice pozbawione rozpuszczalników nie zawierają roztworu monomeru lub zawierają jedynie monomery i oligomery bezpieczne dla środowiska i nieklasyfikowane jako substancje lotne. Żywice te mają zwykle większą lepkość i nieco niższą reaktywność niż żywice zawierające rozpuszczalniki, w związku z czym zakres ich aplikacji jest mniej uniwersalny. 

Znajdą one zastosowanie w dobrze zoptymalizowanych procesach i urządzeniach do impregnacji.