Grupa ta obejmuje dwukomponentowe żywice zalewowe sprzedawane pod nazwą Dolph oraz Damival. Produkty te zostały specjalnie opracowane by zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających urządzeń rynku elektrycznego. Ich głównym zadaniem jest uproszczenie procesów produkcyjnych poprzez łatwe odgazowanie w trakcie sieciowania i niewielki skurcz materiału oraz finalne zabezpieczenie zalewanych urządzeń przed wilgocią i zanieczyszczeniami.

2K Epoksydowe

Są to systemy oparte na dwóch składnikach: żywicy oraz odpowiednim utwardzaczu. Produkty miesza się w różnych proporcjach, a następnie utwardza się w temperaturze pokojowej lub podwyższonej. Pozwala to otrzymać produkt o odpowiednich wartościach: wytrzymałości mechanicznej, elektrycznej, chemicznej oraz odporności termicznej.

Głównymi zaletami żywic epoksydowych są:

 • niska lepkość, duża płynność
 • wysoka temperatura zeszklenia
 • stabilność wymiarów w podwyższonych temperaturach
 • wysoka przewodność cieplna
 • odporność na wibracje i szoki termiczne
 • doskonała przyczepność
 • wytrzymałość termiczna do 180 ° C (klasa H)
 • odporność na wilgoć i wodę

2K Poliuretanowe

Systemy PUR poprawiają ogólną produktywność dzięki szybkiemu sieciowaniu w temperaturze pokojowej. Jest to ich zauważalna przewaga nad tradycyjnymi materiałami takimi jak silikony czy epoksydy. Duża różnorodność zarówno żywic jak i utwardzaczy pozwala na wytworzenie bardzo różnych kompozycji o wyselekcjonowanych właściwościach dopasowanych do wymagań procesu oraz finalnych właściwości produktów. Te szyte na miarę rozwiązania optymalizują mechaniczne i termiczne cechy produktu oraz sam proces produkcji.

Główne zalety poliuretanów:

 • możliwość dopasowania lepkości oraz czasu żelowania
 • zindywidualizowane procesy
 • zróżnicowany stopień elastyczności utwardzonych żywic
 • mały skurcz materiału
 • niski pik egzotermiczny reakcji
 • dobra przyczepność do większość powierzchni
 • doskonała odporność na wstrząsy
 • szeroki zakres temperatur pracy od -60° C do 155° C

2K Polibutadienowe

Są to wysokowyspecjalizowane produkty posiadające podstawowe właściwości charakterystyczne dla poliuretanów oraz dodatkowe zalety takie jak duża elastyczność nawet w bardzo niskiej temperaturze, znakomita przyczepność, niezwykle wysoka odporność na wilgoć.

Są to tańsze substytuty elastomerów na bazie silikonu przeznaczonych w szczególności do zastosowań wymagających bardzo wysokiej odporności termicznej.