Oferujemy szeroką gamę żywic impregnacyjnych zarówno do zastosowań wysokonapięciowych oraz niskonapięciowych, żywic do zalewania, obtrysku i hermetyzacji, a także lakiery do powłok konforemnych.

Na bazie rozpuszczalników

Mimo tego, że stają się mniej popularne ze względu na zawartość w ich składzie rozpuszczalników i emisję substancji organicznych z tego wynikającą, wciąż szeroko wykorzystywane są w przemyśle. Zawdzięczają to wybitnej stabilności w zbiornikach, łatwości przetwarzania i dobrym parametrom technicznym. Do ich głównych zalet należą:

 • łatwość obróbki
 • dobra stabilność
 • duża użyteczność (w silnikach, transformatorach, generatorach)
 • dobre właściwości techniczne

Bezrozpuszczalnikowe

Żywice bezrozpuszczalnikowe należą do bardzo reaktywnych związków, których monomery określa się jako VOC (volatile organic compounds – lotne związki organiczne). Dzięki małej lepkości wykazują szybką penetrację i łatwość aplikacji, co zapewnia wysoką wydajność przy zminimalizowanych kosztach procesu. A odpowiedni dobór metody aplikacji pozwala skutecznie ograniczyć emisję substancji lotnych. Główne zalety to:
 • impregnacja w temperaturze pokojowej
 • doskonała stabilność w temperaturze pokojowej
 • bardzo wysoka reaktywność
 • łatwość tworzenia powłok i dobra penetracja szczelin
 • dobre parametry techniczne

Żywice pozbawione rozpuszczalników

Jest to stosunkowo nowa grupa produktów rozwijana intensywnie w ciągu ostatnich 15 lat w związku z Europejskimi regulacjami dotyczącymi globalnej emisji związków organicznych (IEC 1999/13 CE). Głównym założeniem było ograniczenie zawartości części lotnych żywicy, a także wyeliminowanie zagrożeń toksykologicznych dla pracowników i środowiska.

Żywice pozbawione rozpuszczalników nie zawierają roztworu monomeru lub zawierają jedynie monomery i oligomery bezpieczne dla środowiska i nieklasyfikowane jako substancje lotne.

Żywice te mają zwykle większą lepkość i nieco niższą reaktywność niż żywice zawierające rozpuszczalniki w związku z czym zakres ich aplikacji jest mniej uniwersalny.

Znajdą one zastosowanie w dobrze zoptymalizowanych procesach i urządzeniach do impregnacji.

Damival Casting

Żywice Damival to ciągle rozwijana grupa produktów do zalewania, której głównym zadaniem jest 

uproszczenie Państwa procesów produkcyjnych poprzez łatwe odgazowanie w trakcie sieciowania i niewielki skurcz materiału oraz finalne zabezpieczenie zalewanych urządzeń przed wilgocią i zanieczyszczeniami. 

Materiały z tej grupy wolne są od halogenów i lotnych substancji organicznych (tzw. VOC) oraz odpowiadają regulacjom RoHS. Większośc z nich posiada także certyfikaty UL o niepalności.

Proponowane rozwiązania opracowane zostały na podstawie szczegółowej analizy potrzeb klientów i we współpracy z nimi.

W grupie produktów Damival zawarte są produkty takie jak:

systemy utwardzane w temperaturze pokojowej (tzw. cold curing) poliuretanowe oraz epoksydowe,

epoksydowe utwardzane w podwyższonych temperaturach w warunkach atmosferycznych lub próżniowych

Przykładowe zastosowania żywic Damival:

 • transformatory
 • elektromagnesy
 • pompy wodne
 • kondensatory
 • elektrozawory
 • złącza
 • sensory
 • silniki niskonapięciowe
 • hamulce elektryczne
 • reaktory powietrzne

Żywice 2k epoksydowe

Są to systemy oparte na dwóch składnikach: żywicy oraz odpowiednim utwardzaczu. Produkty miesza się w różnych proporcjach, a następnie utwardza się w temperaturze pokojowej lub podwyższone. Pozwala to otrzymać produkt o odpowiednich wartościach: wytrzymałości mechanicznej, elektrycznej, chemicznej oraz odporności termicznej. Głównymi zaletami żywic epoksydowych są:
 • Niska lepkość, duża płynność
 • Wysoka temperatura zeszklenia
 • Stabilność wymiarów w podwyższonych temperaturach
 • Wysoka przewodność cieplna
 • Odporność na wibracje i szoki termiczne
 • Doskonała przyczepność
 • Wytrzymałość termiczna do 180 ° C (klasa H)
 • Odporność na wilgoć i wodę

Żywice 2k poliuretanowe

Poprawiają ogólną produktywność dzięki szybkiemu sieciowaniu w temperaturze pokojowej. Jest to ich zauważalna przewaga nad tradycyjnymi materiałami takimi jak silikony czy epoksydy. Duża różnorodność zarówno żywic jak i utwardzaczy pozwala na wytworzenie bardzo różnych kompozycji o wyselekcjonowanych właściwościach dopasowanych wymagań procesu oraz finalnych właściwości produktów. Oferowane żywice poliuretanowe używane są do zalewania, hermetyzacji, impregnacji oraz izolacji urządzeń elektrycznych. Te szyte na miarę rozwiązania optymalizują mechaniczne i termiczne cechy produktu oraz sam proces produkcji. Główne zalety poliuretanów:
 • Możliwość dopasowania lepkości oraz czasu żelowania
 • Zindywidualizowane procesy
 • Zróżnicowany stopień elastyczności utwardzonych żywic
 • Mały skurcz materiału
 • Niski pik egzotermiczny reakcji
 • Dobra przyczepność do większość powierzchni
 • Doskonała odporność na wstrząsy i
 • Szeroki zakres temperatur pracy od -60 °C do 155 °C

Żywice 2k polibutadienowe

Są to wysokowyspecjalizowane produkty posiadające podstawowe właściwości charakterystyczne dla poliuretanów oraz dodatkowe zalety takie jak duża elastyczność nawet w bardzo niskiej temperaturze, znakomita przyczepność, niezwykle wysoka odporność na wilgoć.

Są to tańsze substytuty elastomerów na bazie silikonu przeznaczonych w szczególności do zastosowań wymagających bardzo wysokiej odporności termicznej.