Ochrona koronowa
Kontrola obciążeń elektrycznych jest kluczowym elementem w procesie wytwarzania urządzeń wysokonapięciowych. Nieodpowiednie lub brak zabezpieczenia przed wyładowaniami koronowymi może prowadzić do przebicia izolacji elektrycznej i zniszczenia urządzenia.
Ponadto w trakcie wyładowań koronowych nadwyżka energii w kontakcie z powietrzem prowadzi do wytworzenia szkodliwej dla ludzi atmosfery ozonu i tlenków azotu.
Istnieje jednak szereg rozwiązań pozwalających zapobiegać wyładowaniom niezupełnym.

Przewodzące i pół-przewodzące taśmy i lakiery

Przewodzące i pół-przewodzące taśmy lub lakiery CoronaShield, które mogą stanowić zewnętrzną ochronę koronową żłobka lub końcową ochronę koronową – poza żłobkiem.

Przewodzące kity

Przewodzące kity (masy uszczelniająca), czyli wypełniacz składający się proszku mikowego, żywicy epoksydowej oraz przewodzącego materiału wypełniającego używany jako uszczelniająca wewnętrzna ochrona koronowa w cewkach (np. przeplot Roebla).

    Przewodzące laminaty

Conductive Vetronite wykonany z tkaniny szklanej według standardów G11. Jest to materiał służący do wypełnienia żłobka, który zapewnia mechaniczne wsparcie między cewką i ścianką żłobka. Aby spełniał on swoją funkcję musi stykać się z przewodzącą warstwą zabezpieczającą cewkę. Dzięki temu elektrycznemu połączeniu między przewodzącą częścią cewki oraz ścianką żłobka unika się zwarć elektrycznych z laminatem rdzenia.

Przewodzące i sprężynujące ripple springs

Przewodzące i sprężynujące ripple springs wykonane z formowanego materiału kompozytowego, które stabilizują i ochraniają zawartość generatora. Stosuje się je w postaci pociętych pasków pomiędzy klinem a żłóbkiem stojana, w taki sposób, że gdy klin się rozluźni lub zostanie wypchnięty, produkt się rozszerza by wypełnić powstałą przestrzeń. Ripple springs utrzymują cewki i izolację w miejscu, chroniąc je przed siłami pola magnetycznego generatora. Mogą pracować w temperaturze 155°C w sposób ciągły (klasa F).