Systemy zalewnia i dozowania

Wszystkie systemy dozowania i mieszania Demak są bardzo precyzyjne, ponieważ w rzeczywistości kluczem do uzyskania idealnej charakterystyki końcowej systemów żywicznych jest właściwy stosunek składników. Ze względu na specyfikę aplikacji konieczne jest zastosowanie odpowiedniego rozwiązania pompowego. We wszystkich urządzeniach do napełniania i hermetyzacji elementów elektronicznych firma Demak stosuje głównie pompy tłokowe i zębate, które spełniają większość wymagań.

Demak proponuje 3 różne rodzaje technologii przygotowania i dozowania materiału:

  • Technologia ASI (Anti Settling Internal) - system z pompami wewnętrznymi, który zapobiega osadzaniu się składników, umożliwia łatwą konserwację bez konieczności rozładowywania zbiorników.
  • Technologia ASE (Anti Settling External), w której zabezpieczenie przed osadzaniem się jest zawsze zapewnione, przy czym konserwacja jest jeszcze szybsza dzięki zastosowaniu pomp zewnętrznych. Dzięki tej technologii możliwe jest kontynuowanie pracy również podczas czynności konserwacyjnych.
  • CV Smart Technology to najnowsza generacja maszyn opracowana przez firmę Demak. Urządzenie to posiada wszystkie główne cechy innych serii, w tym również system podciśnienia ciągłego (Continuous Vacuum), który jest zawsze głównym elementem wszystkich serii. Urządzenia CV Smart są opracowywane do obróbki małych ilości materiału (od 21 l do 70 l) i są bardzo precyzyjne.

Uszczelki piankowe (FIPFG)

Wysoka wszechstronność FomexOne

Maszyny FomexOne osiągają naprawdę wysoką jakość i doskonałe rezultaty dzięki precyzyjnym operacjom wykonywanym przez każdy komponent urządzeń FomexOne podczas poszczególnej fazy pracy w procesie FIPFG. Od momentu przygotowania mieszanki do jej ostatecznego dozowania w części, która ma być uszczelniona, nic nie jest "niedoceniane". Idealna kompozycja dozowanych składników, jest uzyskiwana wewnątrz nowego, dynamicznego mieszalnika. FomexOne znajduje się w  ścisłej czołówce technologii mieszania, co gwarantuje uzyskanie najlepszej wydajności produktu poprzez bardzo precyzyjną i czystą pracę.

Oprogramowanie FomexGraph jest graficznym oprogramowaniem wektorowym, które pozwala na łatwą konfigurację programów dozowania maszyny FomexOne w celu i  wykonania Państwa uszczelek FomexOne. FomexOne to rewolucyjna, zaawansowana technologia, która pomoże   Państwa frmie stać się bardziej innowacyjną, nowoczesną i szybką w spełnianiu wymagań klientów. W tej aplikacji wykorzystujemy oczywiście pompy zębate, ponieważ wymaga tego proces FIPFG. Pompy zębate stosowane są głównie wtedy, gdy zachodzi potrzeba obniżenia ciśnienia rozprężenia materiału (np. materiałów piankowych).

Zalewanie LED

Urządzenia firmy Demak do uszczelniania diod LED są opracowywane tak, aby były odporne na czynniki zewnętrzne i chemiczne. Dzięki technologii ciągłego podciśnienia żywica będzie zawsze poddawana optymalnej obróbce, aby uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza i wilgoci w ostatecznej części wyrobu. System odgazowywania cienkowarstwowego Demak®, z nową podwójną płytą, gwarantuje szybkie odprowadzanie wilgoci. Proces ten jest możliwy również w przypadku produkcji masowych, w rzeczywistości system CV (Continuous Vacuum) pozwala na pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z ciągłą produkcją. Wszystkie maszyny Demak do zalewania diod LED umożliwiają uzyskanie izolacji IP68.

Rozwiązania w zakresie uszczelniania i klejenia

Aplikacje uszczelniania i klejenia są dość popularne na całym świecie, w ten sposób Demak opracował specjalną linię dla tych aplikacji. Uszczelnianie to proces wypełniania kompletnego zespołu mechanicznego lub elektronicznego dwuskładnikowymi epoksydami, poliuretanami, polibutadienami lub żywicami modyfikowanymi silikonami. Klejenie polega na stworzeniu w obrębie danego obiektu formy lub ramy, np. wokół drutów, a następnie wypełnienie powstałej przestrzeni termoutwardzalnym poliuretanem, epoksydem lub silikonem. W naszych maszynach, do takich zastosowań, zazwyczaj proponujemy pompy zębate, nawet jeśli czasami można zastosować pompy tłokowe.

Pompy te są zalecane do zastosowań wymagających ciągłego i jednorodnego dozowania produktów. Nie jest wymagane powtórne załadowanie.

W przypadku produktów o niskiej lepkości pompy zębate wymagają zastosowania mieszadła dynamicznego.

W przypadku produktów o wysokiej lepkości możliwe jest zastosowanie mieszadła statycznego.

Aby uniknąć konieczności konserwacji i ewentualnych wycieków w wyniku krystalizacji izocyjanianów, firma DEMAK stosuje sprzęgło magnetyczne. 

Komory próżniowe

Dozowanie w próżni jest zalecane w celu uniknięcia obecności powietrza i wilgoci w elementach końcowych.

DEMAK oferuje szeroką gamę komór próżniowych ze stali nierdzewnej o różnych rozmiarach. Z operacjami wewnętrznych w jednej osi x do ruchów w czterech osiach sterowanych przez serwomotory.

Istnieje możliwość stosowania ich na linii automatycznej  jako komory wstępnej próżni, komory zalewania i komory próżniowej końcowej.

Linie automatyczne

W dzisiejszych czasach trudno jest znaleźć idealne rozwiązanie pozwalające na właściwy proces dla każdego rodzaju aplikacji.

Firma DEMAK może pomóc w znalezieniu najbardziej odpowiedniego sprzętu dla danego zastosowania, oferując pomoc od etapu projektowania aż po proces produkcyjny.

Dopasowujemy kompletne linie automatyczne i rozwiązania dedykowane do indywidualnych potrzeb klienta. Linia automatyczna jest naszą odpowiedzią na cały proces: Wstępne podgrzewanie części, automatyczne dozowanie żywicy pod ciśnieniem w komorze ciśnieniowej lub próżniowej, zalewanie, utwardzanie i chłodzenie. Zarządzamy całym procesem całkowicie dostosowanym do potrzeb klienta. W pełni zautomatyzowana linia oznacza najlepsze narzędzie do uzyskania wysokiej wydajności pod względem produkcji i wydajności.