Precyzyjne formowanie kręgów

Prasa HCP jest przeznaczona do podgrzewania, formowania i konsolidacji części prostej cewki stojana. Każda maszyna dostosowana jest do potrzeb klienta.

HCP zawiera zestaw siłowników hydraulicznych wbudowanych w zawiasowe zespoły ramion na całej długości górnej i tylnej części obudowy roboczej, z niezależnymi obwodami hydraulicznymi. Każdy siłownik może dostarczyć 10 ton nacisku, a liczba siłowników może być dobrana w zależności od długości cewki.. Nagrzewanie cewek odbywa się przez zespół elektrycznych płyt grzejnych (prętów grzejnych) z przodu i z tyłu maszyny. Każda płyta jest niezależnie obsługiwana przez wolnostojącą szafę HMI.

Po przyłożeniu ciśnienia, temperatura płyty jest podnoszona do punktu nastawy i utrzymywana przez zadany czas (czas wygrzewania). Płyty są następnie chłodzone strumieniem powietrza, po którym następuje chłodzenie wodą przed zwolnieniem siłownika hydraulicznego i wyjęciem cewki. Prasa HCP jest wykonana z wysokiej jakości, wytrzymałych materiałów. Gwarantuje to, powtarzalność i jednolitość procesu zagęszczania, który jest niezawodnie realizowany dla szerokiego zakresu wymagań dotyczących konsolidacji cewek jak i długiego okresu eksploatacji.

Pełna kontrola procesu HMI

Sterowanie jest realizowane za pomocą niezależnego sterownika HMI. Obejmuje ono cały proces zagęszczania/formowania, poprzez kontrolę części hydraulicznej, powietrznej oraz temperatur do chłodzenie i poboru mocy dla każdej strefy roboczej w maszynie, w tym diagnozę usterek.