Systemy impregnacji

Od ponad 40 lat konstruujemy, produkujemy i montujemy systemy do impregnacji elementów elektrycznych w procesach próżniowych, próżniowo-ciśnieniowych i atmosferycznych na całym świecie. Nasze systemy obejmują zarówno małe, ręczne systemy do użytku w laboratoriach, jak i w pełni zautomatyzowane systemy impregnacji do użytku w produkcji.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tych technologiach procesowych zapewniamy, że każda pożądana technologia klienta jest wdrażana we wspólnie opracowanej koncepcji systemowej na podstawie ukierunkowanych porad. Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu i produkcji systemów impregnacji żywic i lakierów każdego producenta.

Wszystkie systemy spełniają aktualne przepisy bezpieczeństwa Unii Europejskiej i posiadają deklarację zgodności CE.

 

Typy impregnacji

System typu AI (impregnacja atmosferyczna)

Elementy elektryczne, które umożliwiają przenikanie środków impregnacyjnych, są impregnowane atmosferycznie. Po zaimpregnowaniu, żywica jest utwardzana co prowadzi do niezbędnego mechanicznego utwardzenia wiązek przewodów i komponentów. Osiąga się również zwiększoną ochronę antykorozyjną elementu.

 

System VI (podciśnieniowa impregnacja)

Elementy, które ze względu na swoją geometrię lub strukturę izolacji mają tendencję do tworzenia tzw. kieszeni powietrznych, są impregnowane próżniowo. Próżnia pozwala skuteczniej wnikać żywicy pomiędzy elementy systemu izolacji, unika się braku ciągłości impregnacji w całym elemencie. Zapobiega tworzeniu się przestrzeni o zwiększonej wilgotności w elemencie jak i systemie izolacji.

 

System VPI (podciśnieniowo ciśnieniowa impregnacja)

W zakresie wysokiego napięcia przewody elektryczne owinięte są kilkoma warstwami taśmy izolacyjnej, które muszą być w pełni nasączone żywicą impregnacyjną. Z tego powodu ta metoda impregnacji polega również na poddaniu naczynia do impregnacji działaniu ciśnienia po wytworzeniu próżni, tak aby pozostałe martwe punkty zostały całkowicie wypełnione, szczególnie wewnątrz izolacji. Niezbędny stopień impregnacji wzrasta wraz z napięciem maszyny elektrycznej.

 

W procesie próżniowym lub próżniowo-ciśnieniowym przestrzenie pomiędzy elementami stalowymi są wypełniane żywicą, dlatego też procesy te są atrakcyjne również dla niskiego napięcia i impregnacji transformatorów.

Dostarczamy systemy impregnacji, które są dostosowane do Państwa precyzyjnych potrzeb w szerokim zakresie konstrukcji i wyposażenia:

  • Konstrukcje pionowe
  • Konstrukcje poziome
  • Systemy w pełni zautomatyzowane
  • Wizualizacja procesu
  • Tworzenie kopii zapasowych, administrowanie i ocena danych procesowych